Vláda

10. 11. 2010

Hlasování o důvěře

 

Ke vzniku nové vlády dochází po všeobecných parlamentních volbách, kdy dosavadní vláda podá demisi a prezident republiky jmenuje na základě výsledků voleb nového předsedu vlády. Na jeho návrh pak jmenuje ostatní ministry. Nově složená vláda musí do třiceti dnů od svého jmenování požádat Poslaneckou sněmovnu Parlamentu ČR o vyslovení důvěry.

Pokud pro vyslovení důvěry hlasuje nadpoloviční počet poslanců přítomných ve Sněmovně, vláda důvěru získá, pokud ne, musí podat demisi a prezident republiky pověří sestavením vlády jinou osobu. V případě, že důvěru nezíská ani tato vláda, ve třetím pokusu pověřuje osobu mající sestavit vládu opět prezident, ale tentokráte na návrh předsedy Poslanecké sněmovny. Kdyby selhal i tento třetí pokus, prezident republiky rozpustí Sněmovnu a vyhlásí předčasné volby.

e-mailemFacebook   twitter