Události

29. 3. 2018

Úřad vlády pokračuje v seminářích pro studenty středních škol

Ve druhém pololetí školního roku 2017/2018 bude pokračovat tradiční cyklus seminářů pro střední školy a gymnázia, který pořádá Úřad vlády ČR. Na setkáních v Hrzánském paláci v Praze se studenti mohou dozvědět například to, jak funguje vláda, jak zasedá a jaké jsou její pravomoci.

 

Semináře pro studenty středních škol

Cyklus seminářů a přednášek přibližuje studentům a žákům prostředí, kde se odehrávají zásadní rozhodnutí českého společensko-politického života. Tématy jednotlivých setkání jsou: rovnost žen a mužů, národnostní menšiny, lidská práva, Evropská unie, vláda ČR a boj s korupcí v ČR.

Semináře se konají každý pátek v rámci snahy o větší otevřenost Úřadu vlády ČR veřejnosti. Cykly se setkávají s velkým zájmem ze strany učitelů i studentů samotných. Doposud je navštívilo více než čtyři tisíce studentů se svými učiteli.

Termín Téma semináře
16. 3.  Evropská unie
23. 3. Vláda ČR
6. 4.  Lidská práva
13. 4. Boj s korupcí v ČR
20. 4.  Evropská unie
11. 5. Vláda ČR
1. 6. Boj s korupcí v ČR
8. 6.  Národnostní menšiny
15. 6. Rovnost žen a mužů
22. 6.  Evropská unie

Další nabídku pro školy naleznete na: http://icv.vlada.cz/cz/pro-skoly/pro-skoly-63109/.

e-mailemFacebook   twitter